R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag

Wanneer u te maken heeft of heeft gehad met grensoverschrijdend gedrag binnen de Rooms-Katholieke Kerk en u wilt daarover met iemand praten, dan kunt u contact met ons opnemen. Dat mag ook anoniem. We luisteren naar uw verhaal en geven u informatie mogelijke vervolgstappen. Ook kunnen we u in contact brengen met een vertrouwenspersoon.

Uw aanspreekpunt bij het Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag is de meldpuntfunctionaris. Dit is mw. Ineke Meulendijk-Giese.

Het meldpunt is doorgaans op maandag, dinsdag en donderdag van 9:00 uur tot 17:00 uur telefonisch bereikbaar. Buiten deze bereikbaarheidstijden kunt u altijd de voicemail inspreken of een mail sturen. Dan wordt er zo snel mogelijk contact met u opgenomen.

R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
Goeman Borgesiuslaan 77
3515 ET UTRECHT
E contact@meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl
T 06 24 955 899

Het Meldpunt is op initiatief van de Nederlandse Bisschoppenconferentie en het bestuur van de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) ingesteld. U kunt er terecht met vragen, signalen of klachten over grensoverschrijdend gedrag binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Als blijkt dat u bij het R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag niet aan het juiste adres bent, dan laten wij u weten waar u wel terecht kunt.

Op deze website leest u wat grensoverschrijdend gedrag is en hoe u dit kunt melden.

Wilt u informatie over het preventiebeleid van de Katholieke Kerk? Ga dan naar: