Melden

Heeft u een vraag, signaal of klacht over grensoverschrijdend gedrag binnen de Rooms-Katholieke Kerk, dan kunt u bij het Meldpunt terecht. Het Meldpunt neemt uw vraag, signaal of klacht serieus. Samen met u kijken we:

  • of en hoe is geprobeerd om de klacht met u en met andere betrokkenen te bespreken en zo mogelijk op te lossen
  • of u behoefte heeft aan medische, psychische of pastorale hulp
  • welke juridische mogelijkheden er zijn om de klacht aan de orde te stellen (civielrechtelijk of canoniekrechtelijk)
  • welke mogelijkheden er zijn om een klacht onder de aandacht te brengen van onze Klachtencommissie

Wanneer sprake is van strafbare feiten kunt u aangifte doen bij de politie. Ook bestaat de mogelijkheid bij de politie te melden zonder aangifte te doen. Dat kunt u bijvoorbeeld doen wanneer u (nog) geen aangifte wilt of durft te doen.

Gaat het om seksueel misbruik van minderjarigen, dan adviseren wij altijd in de eerste plaats aangifte te doen. De kerkelijk verantwoordelijke doet altijd aangifte als er sprake is van seksueel misbruik van een minderjarige. Immers seksuele handelingen verrichten met minderjarigen tot 16 jaar is strafbaar en moet worden aangegeven bij de politie.

➤ Ik wil grensoverschrijdend gedrag melden bij het Meldpunt