Jaarverslag 2023

De Raad van Toezicht van het R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag heeft het Jaarverslag 2023 aangeboden aan de Nederlandse Bisschoppenconferentie en de Konferentie van in Nederland gevestigde Religieuzen (KNR). In de periode 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 zijn bij het R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag 14 meldingen binnengekomen. 5 meldingen hebben (deels) betrekking … Lees verder Jaarverslag 2023

Jaarverslag 2022

De Raad van Toezicht van het R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag heeft het Jaarverslag 2022 aangeboden aan de Nederlandse Bisschoppenconferentie en de KNR. In de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 zijn bij het R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag 27 meldingen binnengekomen. 14 meldingen hebben (deels) betrekking op overtredingen van de Gedragscode Pastoraat, … Lees verder Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021

De Raad van Toezicht van het R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag heeft het Jaarverslag 2021 aangeboden aan de Nederlandse Bisschoppenconferentie en de KNR. In de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 zijn bij het R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag dertien meldingen binnengekomen. Vijf meldingen hebben deels betrekking op overtredingen van de Gedragscode Pastoraat, … Lees verder Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

De Raad van Toezicht van het R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag heeft het Jaarverslag 2020 aangeboden aan de Nederlandse Bisschoppenconferentie en de KNR. In de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 zijn bij het R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag 12 meldingen binnengekomen. De Raad van Toezicht heeft tot taak om namens de Nederlandse … Lees verder Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

De Raad van Toezicht van het R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag heeft het Jaarverslag 2019 aangeboden aan de Nederlandse Bisschoppenconferentie en de KNR. In de periode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 zijn bij het R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag 34 meldingen binnengekomen. De Raad van Toezicht heeft tot taak om namens de Nederlandse … Lees verder Jaarverslag 2019

Preventiebeleid inzake seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag in de R.-K. Kerk

Sinds het onderzoek van de Commissie Deetman (2010/2011) is de R.-K. Kerk in Nederland zich ten zeerste bewust van de ernst van seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag en wordt intens aandacht besteed aan het voorkómen daarvan. Seksueel misbruik mag nergens voorkomen, maar zeker niet in de Kerk, die de opdracht heeft het Evangelie van Christus … Lees verder Preventiebeleid inzake seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag in de R.-K. Kerk

Jaarverslag 2018

De Raad van Toezicht van het R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag heeft het Jaarverslag 2018 aangeboden aan de Nederlandse Bisschoppenconferentie en de KNR. In de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 zijn bij het R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag 12 meldingen binnengekomen. De Raad van Toezicht heeft tot taak om namens de Nederlandse … Lees verder Jaarverslag 2018

Verklaring bisschoppenconferentie over maatregelen seksueel misbruik

“Naar aanleiding van recente nieuwe publicaties over seksueel misbruik door priesters en religieuzen in Pennsylvania en eerder al in Australië ervaren veel gelovigen opnieuw pijn en schaamte als gevolg van berichten over misbruik waarin de ellende van slachtoffers scherp naar voren komt. De Nederlandse bisschoppen delen in die pijn en schaamte,” zo staat in een … Lees verder Verklaring bisschoppenconferentie over maatregelen seksueel misbruik

Gedragscode Pastoraat geëvalueerd en herzien

Per 13 april 2018 geldt voor de Rooms- Katholieke Kerk in Nederland een nieuwe Gedragscode Pastoraat. De tekst hiervan werd op 10 april 2018 vastgesteld door de diocesane bisschoppen van de Nederlandse R.-K. bisdommen, de apostolisch administrator van het Militair Ordinariaat alsmede de diocesaan administrator van het Bisdom Roermond. De Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) werkte … Lees verder Gedragscode Pastoraat geëvalueerd en herzien

Regelingen van preventiebeleid in de Nederlandse Kerkprovincie

De Rooms-Katholieke Kerk streeft een zorgvuldige omgang na met alle mensen die aan de zorg van de kerkelijke medewerkers zijn toevertrouwd. In dit verband zijn er in de afgelopen jaren de nodige regelingen in het leven geroepen die integraal onderdeel uitmaken van het preventiebeleid van de Nederlandse bisdommen, ordes en congregaties. Sinds 2005 kent de … Lees verder Regelingen van preventiebeleid in de Nederlandse Kerkprovincie