Terug naar overzicht

Jaarverslag 2021

De Raad van Toezicht van het R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag heeft het Jaarverslag 2021 aangeboden aan de Nederlandse Bisschoppenconferentie en de KNR.

In de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 zijn bij het R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag dertien meldingen binnengekomen. Vijf meldingen hebben deels betrekking op overtredingen van de Gedragscode Pastoraat, zodat ze binnen de bevoegdheidsgrens van het Meldpunt en de Klachtencommissie vallen. Acht meldingen hebben geen betrekking op overtredingen van de Gedragscode Pastoraat en vallen buiten de bevoegdheidsgrens van het Meldpunt en de Klachtencommissie.

De Raad van Toezicht heeft tot taak om namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie en het bestuur van de KNR toezicht uit te oefenen op het functioneren van het R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag. De Raad van Toezicht doet jaarlijks schriftelijk verslag aan de Bisschoppenconferentie en het bestuur van de KNR van de werkzaamheden van het Meldpunt in het voorafgaande jaar.