Terug naar overzicht

Jaarverslag 2022

De Raad van Toezicht van het R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag heeft het Jaarverslag 2022 aangeboden aan de Nederlandse Bisschoppenconferentie en de KNR.

In de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 zijn bij het R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag 27 meldingen binnengekomen. 14 meldingen hebben (deels) betrekking op overtredingen van de Gedragscode Pastoraat, zodat ze binnen de bevoegdheids-grens van het Meldpunt en de Klachtencommissie vallen. 13 meldingen hebben geen betrekking op overtredingen van de Gedragscode Pastoraat en vallen buiten de bevoegdheids-grens van het Meldpunt en de Klachtencommissie.

De Raad van Toezicht heeft tot taak om namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie en het bestuur van de KNR toezicht uit te oefenen op het functioneren van het R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag. De Raad van Toezicht doet jaarlijks schriftelijk verslag aan de Bisschoppenconferentie en het bestuur van de KNR van de werkzaamheden van het Meldpunt in het voorafgaande jaar.