Terug naar overzicht

Jaarverslag 2023

De Raad van Toezicht van het R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag heeft het Jaarverslag 2023 aangeboden aan de Nederlandse Bisschoppenconferentie en de Konferentie van in Nederland gevestigde Religieuzen (KNR).

In de periode 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 zijn bij het R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag 14 meldingen binnengekomen. 5 meldingen hebben (deels) betrekking op schendingen van de Gedragscode Pastoraat, zodat deze onder de bevoegdheid van het Meldpunt en de Klachtencommissie vallen, waarvan 2 meldingen waarbij minderjarigen zijn betrokken. 9 meldingen hebben geen betrekking op schendingen van de Gedragscode Pastoraat en vallen niet onder de bevoegdheid van het Meldpunt en de Klachtencommissie.

De Raad van Toezicht heeft tot taak om namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie en het bestuur van de KNR toezicht uit te oefenen op het functioneren van het R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag. De Raad van Toezicht doet jaarlijks schriftelijk verslag aan de Bisschoppenconferentie en het bestuur van de KNR van de werkzaamheden van het Meldpunt in het voorafgaande jaar.

Download het Jaarverslag 2023 R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag